Skrbimo za čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Posebno skrb namenjamo večkratnemu dnevnemu zračenju prostorov. Dnevno omogočamo otrokom veliko gibanja in bivanja na svežem zraku. Pri načrtovanju in pripravi obrokov upoštevamo fiziološke normative za prehrano predšolskih otrok, ki so specifični glede na starost otrok. Upoštevamo strokovna načela HACCP in izvajamo potrebne ukrepe z namenom, da zagotovimo varne, uravnotežene in pestre obroke, ki imajo varovalni učinek na zdravje. Prehrana je biološko polnovredna, skrbno načrtovana in prijazno ponujena.

Za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi pripravljamo dietne obroke. Pri tem upoštevamo določene omejitve pri izbiri živil in načinu priprave hrane. Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima je Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.