NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETIOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7. razredOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 8. razred OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 9. RAZRED