Promocijski video – športni dan v Krakovskem gozdu, 30. september 2020

Naša šola je letos vključena v mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom »H.E.L.P. (Help the Environment Love the Planet)«. Projekt se začne 1. septembra 2020 in traja dve leti. Sodelujoče države zraven Slovenije so NEMČIJA, LITVA, ŠPANIJA in PORTUGALSKA.

Učenci bodo raziskovali posebnosti gozdnih rezervatov in njihov pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti na določenem območju (Krakovski gozd). Tematizirali bodo probleme in vplive človeškega poseganja v zaščitene predele ter preko inovativnih mednarodnih praks razvili strategije za razvoj socialne vloge gozdnega rezervata, ki povečuje ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu te naravne dediščine.

PREČNA PREDNOSTNA NALOGA: OKOLJSKI IN PODNEBNI CILJI

  • s pomočjo izobraževanja, usposabljanja in mednarodnega sodelovanja ozavestimo in spremenimo vedenje pri navadah in načinu življenja ciljne skupine
  • s testiranjem mednarodnih inovativnih praks pripravimo učence in učitelje, da postanejo resnični dejavniki sprememb, ki razvijajo nove strategije v reševanju lokalnega problema

KREPITEV RAZVOJA KLJUČNIH KOMPETENC 

CILJI:

– okrepimo kompetence učiteljev na področju dela z nadarjenimi in učno zmogljivejšimi učenci

– razvijamo inovativne učne pristope za obravnavanje ciljne skupine (JOB SHADOWING), ki temeljijo na izmenjavi mednarodnih izkušenj 

– dvignemo motivacijo učno zmogljivejših učencev za raziskovalno, problemsko in inovativno delo

AKCIJSKI NAČRT PROJEKTA za šolsko leto 2020/21

MesecAKTIVNOSTI/VSEBINE NA ŠOLI
9/20201. Predstavitev projekta zaposlenim na šoli
2. Predstavitev projekta učencem (ob evropskem dnevu jezikov) in staršem
3. Priprava Erasmus+ kotička na šoli (predstavitev sodelujočih držav)
4. Oblikovanje Facebook spletne strani projekta, objava akcijskega načrta na šolski spletni strani ter objava članka v lokalnem časopisu (Kostanjeviške novice, Posavski obzornik)
5. Promo posnetek našega kraja, šole, uvodni pozdrav za vse sodelujoče države: Z ljubeznijo iz SLOVEnije (športni dan v Krakovskem gozdu) – objava na portalu E-Twinning in spletnih straneh projekta  
10/20201. Likovni natečaj HUG A TREE (objemi drevo) na ravni šole, objava na portalu E-Twinning
2. GOZDNI REZERVAT – problemsko-raziskovalna učna ura in popis dreves v Krakovskem gozdu, primer dobre prakse
3. Fotografski natečaj: učenci na portalu E-Twinning objavijo fotografijo svojega naravnega okolja nekoč in danes
4. Glasovanje za najboljši logo projekta  
11/20201. Izdelava e-knjižice z vrstami in podatki o drevesih v Krakovskem gozdu BIOTSKA RAZNOVRSTNOST in NJEN POMEN ZA OHRANITEV GOZDNEGA REZERVATA – primer dobre prakse
2. Foto natečaj: NATURE IS LIFE, glasovanje za najboljšo fotografijo
3. Objava prvega dela mladinske nadaljevanke: Gozdni superheroji  
12/20201. Novoletna jelka: učenci izdelajo smrečico iz odpadnega materiala, smrečice pošljejo partnerskim državam in priložijo voščilnico s pozdravi,  tradicionalnimi recepti in drugimi posebnostimi svoje države
2. Video čestitka cele šole in objava na spletnih straneh projekta
1/20211. Medpredmetna učna ura:  ČLOVEK IN PRAGOZD, primer dobre prakse
2. Diskusija na forumu (E-Twinnig portal): Vloga rezervata v kraju – debata o poglavitnih težavah in rešitvah
3. Objava članka  o poteku projekta v lokalnem časopisu
2/2021Priprava poti in nalog za aplikacijo CŠOD MISIJA
3/2021Priprava na mobilnost: gostujoča država Slovenija
4/2021Izvedba mobilnosti v Sloveniji Objava drugega dela mladinske nadaljevanke GOZNI SUPERHEROJI
5/2021Evalvacija  in vmesno poročilo o projektu
6/20211. Objava tretjega dela mladinske nadaljevanke GOZDNI SUPERHEROJI (promocija vrednosti gozdov, boj proti onesnaževanju in poudarjanje socialne vloge rezervatov)
2. Objava članka v lokalnem časopisu: evalvacija projekta
3. Evalvacijski vprašalnik o projektu za učence in učitelje
4. Analiza rezultatov (prednosti in slabosti), oblikovanje iztočnic za šolsko leto 2021/22
GRADIVO, ki bo nastalo v projektu – Mini E-BOOK s popisom vrst in podatki o drevesih v Krakovskem gozdu
– PRIROČNIK primerov dobre prakse IN vzorčnih učnih priprav na področju naravoslovja in jezikoslovja: Okrepimo kompetence učiteljev na področju dela z nadarjenimi in učno zmogljivejšimi učenci
– Mladinska nadaljevanka GOZDNI SUPERHEROJI
– Priprava aplikacije CŠOD Misija v Krakovskem gozdu

NAČRTOVANE MOBILNOSTI 2020 – 2022

DRŽAVAČASOVNI OKVIR MOBILNOSTI
ŠpanijaNovember 2020 (zamrznjeno)
SlovenijaApril 2021
PortugalskaSeptember 2021
NemčijaMarec 2022
LitvaMaj 2022

Erasmus+ tim: Maja Jašovec, Martina Perašin, Ana Novak, Tanja Beber