Šolski okoliš obsega naslednje vasi in zaselke:

Kostanjevica, Malence, Sajevce, Karlče, Slinovce, Jablance, Avguštine, Oštrc, Dolšce, Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrtača, Orehovec, Globočice, Podstrm, Ivanjše, Kočarija, Grič, Velike Vodenice, Male Vodenice, Ržišče, Zaboršt, Dobe, Dobrava, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik.

 

Učenci v šolo prihajajo peš ali pa se vozijo s šolskim avtobusom prevozniškega podjetja Nomago ter s šolskim kombijem.