Splošne informacije 

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Program je namenjen otrokom od 11 mesecev do vstopa v šolo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

 

DNEVNI PROGRAM

Starostno obdobje Št. oddelkov Št. otrok Pov. št. otrok istovrstnega programa
Prvo (homogeno) 2 24 12
Kombinirano 1 17 17
Drugo (homogeno) 3 57+1 19
SKUPAJ 6 99  

 

Glede na  starostna obdobja otrok ločimo predšolsko vzgojo za:

  • prvo starostno obdobje (otroci stari od 11 mesecev do 3 let),
  • drugo starostno obdobje (otroci od 3 let do vstopa v šolo).

 

Vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otrok smo v šolskem letu 2023/24 oblikovali:

  • starostno homogene oddelke (enako stari otroci v razponu 1 leta),
  • kombinirano skupino 1. in 2. starostnega obdobja.