V mesecu februarju so na šoli potekale različne aktivnosti v sklopu projekta Teden pisanja z roko, ki letos nosi naslov: Mislim tiho, pišem počasi.

V ospredje smo želeli postaviti počasnost, pa tudi dejstvo, da naš rokopis odraža naša notranja stanja. Otroke smo spodbujali k razmišljanju o počasnosti in umirjenosti, ki prinašata v življenju polnem hitrosti in izobilja drugačno zadovoljstvo. Nastali so mnogi pisni izdelki, ki krasijo naše razrede, stkala pa so se tudi nova prijateljstva.