Vsem družinam, ki ste sooblikovali humanitarno pomoč Ukrajini, se toplo zahvaljujemo. Zbrano pomoč bomo posredovali zbirnemu centru pri Rdečem križu Krško v četrtek, 17. 3. 2022.